لگو مدرسه بسکتبال شهبازی پرتو

دوره VIP دفاع بسکتبال

مقدمه: دفاع قهرمانی میاره !

اگه بخوایید دفاع صحیح و اصولی رو با تمام جزییات یاد بگیرید،سالیان سال طول میکشه!

اما در دوره VIP دفاع بسکتبال ما این کار رو تو 14 جلسه انجام میدیم و پرونده اش رو می بندیم.

دوره VIP دفاع بسکتبال فرصت خوبیه تا تمام جزییات دفاع انفرادی بسکتبال رو به صورت تمام و خیلی کامل یاد بگیری…

یادگیری دوره VIP دفاع بسکتبال بهت کمک میکنه تا در هر سیستم تیمی که قرار گرفتی خیلی سریع بدرخشی…

طول دوره VIP دفاع بسکتبال : 14 جلسه

ظرفیت دوره VIP دفاع بسکتبال : حداقل 2 و حداکثر 4 نفر

سر فصل های دوره VIP دفاع بسکتبال :

جلسه 1:

body control the basic stance

a. proper stance

b. mental & physical reasons for a good stance

c. breaking it down

lead hand

back hand

تمرین اول: پای دفاع با اصول PROPER STANCE در یک خط

تمرین دوم: پای دفاعی در مسیر ZIG ZAG

حالت 1: فقط پا

حالت 2:هماهنگی دست و پا

تمرین سوم: روی بازیکن در حال دریبل

جلسه 2:

defensive footwork; speed through efficiency

a. push-step-slide

b. swing step vs hip turn

c. close-out

d. wall and block

e. take the charge

*recovering

تمرین اول: push-step-slide+hip turn

تمرین دوم: close-out

تمرین سوم: wall and block + box out

جلسه 3:

defensive footwork; speed through efficiency

f. quick step

c. cross step

l. cow boy

u. deny

p. jump to the ball

تمرین اول: cross step + quick step

تمرین دوم: shell drill(close out-cow boy-deny-jump to the ball-ball defence )

جلسه 4:

defending the dribbler

a. ball defence

b. the gap

c. one man trap

d. weak hand

e. turn him

*recovering

جلسه 5:

defending on the perimeter

step1) reading the catch

step2) adjusting to his stance

step3) dictating his direction

step4) playing the drive

تمرین:4 حالت بالا

جلسه 6:

defending the post

a. deny

b. defending lane cuts

c. the foot battle

d. the dead front

تمرین:4 حالت بالا

جلسه 7:

defending the post

e. confuse passer

x. Behind

f. when he gets the ball

g. when he shoots

تمرین:4 حالت بالا

جلسه 8:

defending the shoot

primary goal

secondary goal

last resort: the fly-by

جلسه 9:

workouts and drills

section1-building defensive quickness

section2-down and back

section3-one man workouts

section4-partner workouts

تمرین:تمرینات داخل جزوه دوره VIP دفاع مربوط به قسمت بالا

جلسه 10:

game hints

h1-the check out

h2-visual discipline (focus on chest)

h3-the ball run

h4-helping with your hands

h5-controlling a player

h6-defensive faking

h7-steal the ball while pivoting

h8-stopping the cross over

h9-point the foot

h10-lead foot

تمرین: هر نکته 6 دقیقه تمرین

جلسه 11:

تمرین 1 از بانک اطلاعاتی تمرینات دفاعSTAR CLOSE OUT DRILLS

تمرین 2 از بانک اطلاعاتی تمرینات دفاع QUICK STEP

تمرین 3 از بانک اطلاعاتی تمرینات دفاع؛ دفاع از اسکرین UNDER-OVER-CHALLENGE-OVER+CONTEST

جلسه 12:

تمرین 4 از بانک اطلاعاتی تمرینات دفاع CROSS STEP+QUICK STEP+HIP TURN

تمرین 5 از بانک اطلاعاتی تمرینات دفاع      CLOSE OUT

*تشخیص انتخاب حالت حین بازی واقعی

تمرین 6 از بانک اطلاعاتی تمرینات دفاع QUICK STEP+PUSH STEP SLIDE

*یک مانع در دست کشیدن روی زمین

جلسه 13:

تمرین 7 از بانک اطلاعاتی تمرینات دفاع؛   ترکیبی از

P-S-S+HIP TURN+CLOSE OUT+BOX OUT+BALL DEFENCE

تمرین 8 از بانک اطلاعاتی تمرینات دفاع؛   ترکیبی از

CLOSE OUT+P-S-S+CROSS STEP+HIP TURN+BACK PEDAL

تمرین 9 از بانک اطلاعاتی تمرینات دفاع؛ بازی تک به تک و تشخیص فاصله

SHOOT OR DRIVE

جلسه 14:

تمرین 10 از بانک اطلاعاتی تمرینات دفاع

BOX DRILL:P-S-S_BACK PEDAL_QUICK STEP_HIGH JUMP

تمرین 11 از بانک اطلاعاتی تمرینات دفاع

TURN HIM

*بیشترین تغییر مسیر برنده است.

تمرین 12 از بانک اطلاعاتی تمرینات دفاع؛ بازی تک به تک؛تشخیص فاصله مناسب

SHOOT OR DRIVE

*بعد از شوت،باکس اوت می کنیم.

مدرسه بسکتبال شهبازی پرتو

فهرست مطالب

از سال 1392 به صورت تمام وقت مربیگری بسکتبال را انجام میدهم و شغل حرفه ای من محسوب می شود.

فربد شهبازی پرتو

مربی بسکتبال
مشاوره: 09197564862

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *