لگو مدرسه بسکتبال شهبازی پرتو

افتخارات

مدرسه بسکتبال شهبازی پرتو

هدف

بازیکنان با پشتکار

تلاش

بدون وقفه برای هدف

نتیجه

لذت رسیدن به هدف

افتخارات مدرسه بسکتبال شهبازی پرتو

بازیکن

5/5

نام و نام خانوادگی: آریا سلیمانی

عنوان افتخار:
قهرمانی نوجوانان تهران

توضیحات عنوان افتخار:
رتبه اول نوجوانان تهران با تیم شهر قدس

سوابق دوره های آکادمی:
دوره های جامع مبتدی
متوسط و پیشرفته
دوره VIP دریبلینگ و بال هندلینگ

بازیکن بسکتبال

بازیکن

5/5

نام و نام خانوادگی: آرمان خلج

عنوان افتخار:
رسیدن به 4 تیم برتر استان تهران

توضیحات عنوان افتخار:
رده نوجوانان

سوابق دوره های آکادمی:
دوره VIP شوت
دوره جامع مبتدی
دوره جامع متوسط

بازیکن

5/5

نام و نام خانوادگی: سمانه شریعتمداری

عنوان افتخار:
بازی در سوپر لیگ

توضیحات عنوان افتخار:
بازی در سوپر لیگ بانوان

سوابق دوره های آکادمی:
دوره VIP شوت


بازیکن

5/5

نام و نام خانوادگی: ساتیار مکاری

عنوان افتخار:
رسیدن به 8 تیم برتر استان تهران

توضیحات عنوان افتخار:
رده نونهالان

سوابق دوره های آکادمی:
دوره جامع مبتدی
دوره جامع متوسطه
دوره جامع پیشرفته

بازیکن | مربی

5/5

نام و نام خانوادگی: آتنا کجوری

عنوان افتخار:
مدرک مربیگری بسکتبال

توضیحات عنوان افتخار:
کسب مدرک مربیگری درجه 3 بسکتبال

سوابق دوره های آکادمی:
دوره جامع مبتدی
دوره جامع متوسطه
دوره جامع پیشرفته

بازیکن

5/5

نام و نام خانوادگی: علی پشمچی زاده

عنوان افتخار:
بازی در لیگ حرفه ای

توضیحات عنوان افتخار:
3 سال بازی برای تیم کرمانشاه

سوابق دوره های آکادمی:
دوره جامع مبتدی
دوره جامع متوسط
دوره جامع پیشرفته