لگو مدرسه بسکتبال شهبازی پرتو

شعبه ها

نزدیکترین شعبه ما به خودت رو از این صفحه پیدا کن

مدرسه بسکتبال

یادگیری اصولی بسکتبال

شعبه ها

نزدیکترین شعبه ما به خودت رو پیدا کن

حرفه ای

حرفه ای آموزش ببین

انتخاب منطقه :

چک باکس شعبه ها

نوع کلاس :

فضای کلاس :

عکس گروهی

آموزش بسکتبال

منطقه 2

نوع کلاس: کلاس نیمه خصوصی(12 نفره)

محیط کلاس: سالن

لوکیشن: سعادت آباد

شماره ثبت نام: 09197564862

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

آموزش بسکتبال در منطقه 2

آموزش بسکتبال

منطقه 2

نوع کلاس: کلاس گروهی(25 نفره)

محیط کلاس: سالن

لوکیشن: سعادت آباد-درکه

شماره ثبت نام: 09197564862

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

آموزش بسکتبال در منطقه 22

آموزش بسکتبال

منطقه 22

نوع کلاس: کلاس گروهی(25 نفره)

محیط کلاس: سالن

لوکیشن: ورودی لتمال کن

شماره ثبت نام: 09197564862

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

آموزش بسکتبال در اکباتان

آموزش بسکتبال

منطقه 5

نوع کلاس: کلاس نیمه خصوصی(6 نفره)

محیط کلاس: فضای باز

لوکیشن: شهرک اکباتان (بیمه)

شماره ثبت نام: 09197564862

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

آموزش بسکتبال در منطقه 22

آموزش بسکتبال

منطقه 22

نوع کلاس: کلاس گروهی(25 نفره)

محیط کلاس: سالن

لوکیشن: شهرک شهید باقری

شماره ثبت نام: 09197564862

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

آموزش بسکتبال در اکباتان

آموزش بسکتبال

منطقه 5

نوع کلاس: کلاس نیمه خصوصی(12 نفره)

محیط کلاس: سالن

لوکیشن: شهرک اکباتان

شماره ثبت نام: 09197564862

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید.