لگو مدرسه بسکتبال شهبازی پرتو

بازیکن به تیم

راهی برای معرفی بازیکنان به تیم ها در سراسر کشور

تیم

پیدا کردن تیم
مورد علاقه ات

سریع تر

سریع تر به تیم
دلخواهت برس

فرصت

فرصتی خوبی برای
دیده شدن تو

نام و نام خانوادگی: ایلیاد موسوی

استان: تهران

اعلام آمادگی برای لیگ:

دسته 2 کشوری بزرگسال

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید.