لگو مدرسه بسکتبال شهبازی پرتو

خدمات ما

کارهایی که می تونیم براتون انجام بدیم

دوره های VIP بسکتبال(آنلاین)

آموزش های مهارتهای بسکتبال با برنامه ریزی دقیق و هدفمند

دوره های جامع

دوره های جامع در سه سطح مبتدی،متوسط و پیشرفته اس

آموزش نیمه خصوصی

کلاسهای هدفمند و با کیفیت بالا

آموزش گروهی

کلاسهای جذاب با برنامه ریزی دقیق

نویسنده این کتاب از یک توپ شروع شد

از سال 1392 به صورت تمام وقت مربیگری بسکتبال را انجام میدهم و شغل حرفه ای من محسوب می شود.

مربی تمام وقت و رسمی فدراسیون بسکتبال

مدیر آکادمی بسکتبال شهبازی پرتو