لگو مدرسه بسکتبال شهبازی پرتو

خدمات ما

کارهایی که می تونیم براتون انجام بدیم

نویسنده این کتاب از یک توپ شروع شد

از سال 1392 به صورت تمام وقت مربیگری بسکتبال را انجام میدهم و شغل حرفه ای من محسوب می شود.

کتاب آموزش بسکتبال
یابی 11

کانون استعدادیابی رشته بسکتبال

یادگیری تخصصی بسکتبال

مربی تمام وقت و رسمی فدراسیون بسکتبال

مدیر آکادمی بسکتبال شهبازی پرتو

فربد شهبازی پرتو

معرفی تیم مدرسه بسکتبال شهبازی پرتو (SHP)

33

مدرک 3x3 جهانی

افزایش اطلاعات

حضور در کارگاه های آموزشی فانکشنال

افزایش اطلاعات و بروز بودن

حضور در کارگاه های آموزشی بسکتبال

افزایش اطلاعات و بروز بودن