لگو مدرسه بسکتبال شهبازی پرتو

شعبه ها

نزدیکترین شعبه ما به خودت رو از این صفحه پیدا کن

مدرسه بسکتبال

یادگیری اصولی بسکتبال

شعبه ها

نزدیکترین شعبه ما به خودت رو پیدا کن

حرفه ای

حرفه ای آموزش ببین

آموزش بسکتبال

شعبه: منطقه 5

شوت در بسکتبال

آدرس: شهرک اکباتان

نوع کلاس:

کلاس نیمه خصوصی(12 نفره)

فضای کلاس:

سالن

توضیحات تکمیلی:

شماره ثبت نام:

09197564862