لگو مدرسه بسکتبال شهبازی پرتو

شعبه ها

نزدیکترین شعبه ما به خودت رو از این صفحه پیدا کن

بسکتبال

یادگیری اصولی بسکتبال

شعبه ها

نزدیکترین شعبه ما به خودت رو پیدا کن

حرفه ای

حرفه ای آموزش ببین

آموزش بسکتبال

شعبه: منطقه 22

آموزش بسکتبال در منطقه 22

آدرس: ورودی لتمال کن

نوع کلاس:

کلاس گروهی(25 نفره)

فضای کلاس:

سالن

توضیحات تکمیلی:

کلاس گروهی آموزش بسکتبال
کاملا برنامه محور
آموزش تخصصی بسکتبال

شماره ثبت نام:

09197564862