لگو مدرسه بسکتبال شهبازی پرتو

شعبه ها

نزدیکترین شعبه ما به خودت رو از این صفحه پیدا کن

بسکتبال

یادگیری اصولی بسکتبال

شعبه ها

نزدیکترین شعبه ما به خودت رو پیدا کن

حرفه ای

حرفه ای آموزش ببین

آموزش بسکتبال

شعبه: منطقه 2

آموزش بسکتبال در منطقه 2

آدرس: سعادت آباد

نوع کلاس:

کلاس نیمه خصوصی(6 نفره)

فضای کلاس:

فضای باز

توضیحات تکمیلی:

شماره ثبت نام:

09197564862