لگو مدرسه بسکتبال شهبازی پرتو

دریافت برنامه بدنسازی

سلام قهرمان من

برای دریافت برنامه اختصاصی بدنسازی برای خودت:

1- مشخصات خودت رو در فرم زیر پر کن

2- مربیان بعد از بررسی اطلاعات و هدف شما،برنامه اختصاصیت رو می نویسن

3- برنامه به صورت pdf همراه با ویدیوها برات ارسال میشه

4- و مستقیما میتونی با مربیت در ارتباط باشی

مشخصات خودت رو وارد کن

دریافت برنامه

سپاس از انتخاب شما

بزودی برنامه به صورت pdf همراه با ویدیوها برات ارسال میشه (تلگرامت رو چک کن)

 و میتونی مستقیما با مربیت در ارتباط باشی