اصطلاح tag در بسکتبال

اصطلاح tag در بسکتبال

اصطلاح tag در بسکتبال به چه معنا می باشد؟ به شکل پایین دقت کنید زمانیکه بازیکن حمله،دفاع مستقیم خودش را جا میذاره،نزدیکترین بازیکن پیرامونی یک پوشش ایجاد میکنه تا بازیکن…

به خواندن ادامه دهید