مهارتهای حرکتی که در بسکتبال زیاد استفاده می شوند!

مهارتهای حرکتی که در بسکتبال زیاد استفاده می شوند!

مقدمه در هر بازی بسکتبال ما بیش از 1000 تغییر مسیر در سرعت بالا داریم این یعنی باید فوق العاده چابک باشیم. تعادل،کلید بازی بسکتبال می باشد از دریبل زدن…

به خواندن ادامه دهید