آموزش اصولی شنا سوئدی با تمام جزییات

آموزش اصولی شنا سوئدی با تمام جزییات

زمانیکه ما نکات ویدیو پایین را کاملا رعایت کنیم،در این صورت می توانیم بگوییم حرکت شنا سوئدی را صحیح انجام دادیم. نکاتی که در حرکت شنا سوئدی باید انجام دهیم…

به خواندن ادامه دهید