اصول مهم دفاعی

اصول مهم دفاعی

حالت صحیح دفاعی حالت صحیح دفاعی،حالتی است که بتوانیم به بهترین شکل از دستها و پاها همچنین فکر و چشمهایمان استفاده کنیم. توجه!بسیاری از بازیکنان دستهای خود را هنگام پای…

به خواندن ادامه دهید