تمرینات انفرادی بسکتبال

تمرینات انفرادی بسکتبال

تمرین انفرادی(ارتقاء تکنیک) تمرین انفرادی موردی که اکثرا نادیده گرفته می شود،سهم زیادی در پیشرفت شما دارد. در کنار باشگاه شما نیاز به یک تمرین دهنده انفرادی دارید تا به…

به خواندن ادامه دهید

تمرینات انفرادی کلستنیکس و آمادگی جسمانی

تمرینات انفرادی کلستنیکس و آمادگی جسمانی

درتمرینات انفرادی کلستنیکس و آمادگی جسمانی روی تمامی فاکتورهای آمادگی جسمانی کار می کنیم و با استفاده از تمرینات ترکیبی،چربی سوزی را افزایش و ترکیب بدنی مناسب را به شما…

به خواندن ادامه دهید