چالش های ذهنی در بسکتبال

چالش های ذهنی در بسکتبال

دوره افت دوره افت برای هر ورزشکاری هست،می توانیم به جای منتظر ماندن تا اینکه دوره افت به پایان برسد از تمرینات ذهنی استفاده کنیم،سر تمرین حضور پیدا کنیم و…

به خواندن ادامه دهید

تصویر سازی

تصویر سازی

یکی از مهم ترین مهارتهای روانی در بسکتبال تصویرسازی ذهنی می باشد.حتما سعی کنیم جلسات تصویرسازی را با برنامه ریزی همراه کنیم و همانند سایر تمرین ها با برنامه جلسات…

به خواندن ادامه دهید

خود گفتاری مثبت

خود گفتاری مثبت

همان اندازه که مهارتهای آمادگی جسمانی و تکنیکی برای یک بازیکن بسکتبال مهم است،مهارتهای روانی هم اهمیت دارد. در طول دوران ورزش حرفه ای شما به مشکلات زیادی برخورد میکنید…

به خواندن ادامه دهید